เบอร์โทร ติดต่อ / จุดรับตั๋ว ซันบัส

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ซันบัส มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเที่ยวรถ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่าง หรือ

เมื่อทำรายการจองตั๋วออนไลน์แล้วให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋วต่อไปนี้ ก่อนรถออก 30 นาที

ซันบัส
จุดจอดบ้านธาตุจุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
โทร. 042-854027
จุดจอดภูเขียวจุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
โทร. 086-8703946
จุดจอดหนองหินจุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
โทร. 042-852224 , 091-0798391
จุดจอดแก้งคร้อจุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
โทร. 080-0434306 , 044-882735
วังสะพุงจุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
โทร. 042-841519 , 062-7455767
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิจุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
โทร. 044-838008
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร. 0-2936-3993 , 096-7017251
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร. 086-7586111 , 042-033188
เชียงคานช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร. 044-822-134